Cerklje – Župan Franc Čebulj je ob letošnjem občinskem prazniku podelil občinska priznanja zaslužnim posameznikom in organizacijam.

Veliko plaketo Občine Cerklje je prejel Franc Kropivnik z Zgornjega Brnika za njegovo dolgoletno prizadevanje na področju gasilstva, nesebično pomoč ter aktivno vlogo pri medsebojnem povezovanju ljudi znotraj lokalne skupnosti. Pod njegovim vodstvom je gasilsko društvo doseglo velik gospodarski in tehnični napredek, v letošnjem letu so začeli graditi nov gasilni dom. Malo plaketo so prejeli Družinski in mladinski center Cerklje z vodjo Natašo Urh in prostovoljci Programa Oratorij za dolgoletno delovanje in številne programe, delavnice in srečanja, ki imajo izjemen pomen za aktivno in koristno preživ­ljanje prostega časa otrok, mladine in odraslih. Enkratno denarno nagrado občine je župan podelil Danieli Močnik iz Cerkelj, upokojeni profesorici, predsednici Sveta javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije – enota Kranj, predsednici Unesco kluba Cerklje ter vodji šahovskega krožka v osnovni šoli in sekcije Bralni študijski krožek Liberius. Priznanja občine so prejeli Jože Teran iz Poženika za dolgoletno članstvo in sodelovanje v moškem zboru Davorina Jenka, Dragica Kropivnik z Zgornjega Brnika za dolgoletno humanitarno dejanje prostovoljnega darovanja krvi in s tem spodbujanje krvodajalstva in prostovoljstva, Marija Vidali iz Grada za dolgoletno prostovoljno delovanje na področju pomoči starejšim in bolnim občanom, Ivan Kepic iz Cerkelj, častni član lovske družine Cerklje, član AMD Cerklje ter član Društva obrtnikov in podjetnikov Cerklje, ter Andreja Jagodic iz Cerkelj za izjemne rezultate na področju rekreativnega cestnega in maratonskega ženskega kolesarstva v zad­njih letih in svoje humanitarno delovanje. Spominske plakete občine pa je župan podelil članom Moto kluba Kevder iz Cerkelj ob 15-letnici delovanja, ekipi članov A Fantastičnih 9 pri PGD Zalog pri Cerkljah ter Juretu Kepicu in Bogdanu Kouterju, članoma PGD Zalog pri Cerkljah, za vestno vzdrževanje gasilske opreme, urejanje gasilskega doma ter za njun prispevek v humanitarnih aktivnostih.