Sveče so bile včasih edini vir razsvetljave, danes pa jih najbolj pogosto uporabljamo za ustvarjanje prijetnega vzdušja v naših domovih. Sveča je svetilo iz stenja in voska, ki ob izgorevanju oddaja svetlobo in toploto. Goreča sveča je ob nepravilni uporabi lahko tudi vzrok za nastanek požara. To nevarnost lahko močno zmanjšamo, če poznamo nekaj osnovnih navodil in opozoril za varno uporabo sveč. Z varnostnimi oznakami morajo sveče opremiti tudi proizvajalci.

*Napotki so povzeti po slovenskem standardu SIST EN 15494:2008 - Sveče - Varnostne oznake.

  • Sveča naj nikoli ne gori brez nadzora.

 

  • Goreča sveča mora biti vedno izven dosega otrok ali domačih živali.

 

  • Gorečo svečo namestimo na podstavek, svečnik ali primerno posodo, stoji naj ravno in stabilno.

 

  • Goreče sveče ne premikamo in ne nosimo po prostoru.

 

  • Goreče sveče nikoli ne postavljamo na prepih, v bližino gorljivih snovi (zavese, papir ipd.) in naprav, ki oddajajo toploto (peči, električni aparati ipd.).

 

  • Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevamo najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec.

 

  • Pred prižiganjem dolg stenj odrežemo za približno 1 cm.

 

  • Dogorelih vžigalic nikoli ne mečemo v staljen vosek.

 

 • Sveče nikoli ne ugašamo s pihanjem v plamen ali s tekočino, raje uporabimo zvonček za gašenje.