Verjetnost, da bi zaradi požara prišlo do eksplozije osebnega vozila, je zelo majhna. Večja nevarnost je, da ostanemo ujeti v gorečem vozilu in se zadušimo s plini, ki nastanejo ob gorenju. Začetne in majhne požare lahko pogasimo z gasilnikom sami. Priporočljiv je vsaj 2 kg gasilnik na ABC prah, ki mora biti pritrjen na dosegljivem mestu. Najpogostejši vzroki za nastanek požara v osebnem vozilu so:

  • okvare in poškodbe,

 

  • prometne nesreče.

 

  • malomarno in neprevidno kajenje.

 

Kako ukrepamo, če pride do požara v osebnem vozilu

  • Ko na osebnem vozilu opazimo znake, ki bi lahko pomenili požar (dim ali vonj po zažganem), vozilo takoj ustavimo.

 

  • Vozilo morajo zapustiti vsi potniki in se čim prej umakniti na varno.

 

  • Vzamemo gasilnik in poiščemo mesto nastanka požara.

 

  • Z aktiviranjem gasilnika skušamo pogasiti požar.

 

Kako gasimo

  • Če zagori v motorju osebnega vozila, najprej malo privzdignemo pokrov. Pri tem moramo biti pozorni na zublje plamena, ki nas lahko pri razvitem požaru presenetijo in poškodujejo. Ko odkrijemo žarišče, začnemo z gašenjem.

 

  • Iztekajoče gorivo, ki se je vnelo, začnemo gasiti od zgoraj navzdol. Najprej pogasimo mesto iztekanja goriva in nato s curkom gasilnega sredstva nadaljujemo z gašenjem goreče površine na tleh.

 

  • Če se požar razvija in mu sami več nismo kos, čim prej pokličemo 112.

 

Številko 112 pokličemo, če potrebujemo pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali Policijo. Številko 112 lahko brezplačno pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona (tudi če je račun prazen) v vseh državah Evropske unije.